Hälsospåret

Fysisk arbetskapacitet

Allmänt om fysisk arbetskapacitet

En bra kondition bibehåller arbetskapaciteten
Alla yrkeskategorier kräver en viss nivå av kondition för att vi skall kunna genomföra arbetet på ett effektivt sätt samtidigt som vi har energi kvar för en fysiskt aktiv fritid.

Idag är det endast Räddningstjänsten som har krav på sina rökdykare vilken arbetskapacitet man måste ha för att få utföra sitt arbete. Polisen och Försvarsmakten har konditionskrav endast vid antagningen men av någon okänd anledning släpper man på detta krav när man börjar jobba.

I figuren till höger kan du testa fram ett riskintervall om du känner till ditt konditionsvärde.

Om du vill ha ett mer precist framräknat värde måste Du köpa en ”Nyckelkod” direkt från Hälsospåret AB eller via någon av våra återförsäljare. Information och priser finner Du under ”Produkter och tjänster/produktblad”.

Välj en jämförelsenivå och tryck på klar

Konditionsvärde

ml

Arbetskapaciteten sjunker med lägre kondition