Hälsospåret

Fysiologisk ålder

Vuxna behöver regelbunden fysisk aktivitet

30 minuter om dagen kan bli en löneförmån
I EU:s rekommendationer i ”Guidelines Physical Activity” vill man att varje vuxen ska ha rätt till 30 minuters fysisk aktivitet per dag. Anledning till detta är förstås den ökade kostnaden för livsstilrelaterade sjukdomar i hela EU.

Egentligen borde den svenska regeringen och riksdagen gå i spetsen för detta tänkande, men man är fortfarande förvånansvärt passiv, fast uträkningar visar att det finns miljarder kronor att spara. Beräkningar på kostnader för ohälsa relaterad till otillräcklig fysisk aktivitet uppgår för svensk del till ca 5 miljarder kr årligen och för EU:s del till ca 300 miljarder kr årligen.

I Danmark har man via Folketinget tagit ett helhetsgrepp att skapa en friskare och en lyckligare människa genom att avsätta pengar både för sjukvården med fysisk aktivet på recept och för friskvården genom aktiviteter som ökar konditionen i skola och på arbetsplatserna.

30 minuters fysisk aktivitet på jobbet kan mycket snart bli en realitet om vi i Sverige reagera och agera som våra grannar i söder har gjort de senaste 8 åren.

I figuren till höger visar ett exempel på hur en kvinna med en biologisk ålder av 38 år har en fysiologisk ålder av 23 år tack vare ett högre konditionsvärde än genomsnittet för den som genomför pulshöjande träning 3 ggr i veckan a’ 45 minuter.

Önskvärd utveckling av konditionen för vuxna