Hälsospåret

Fysiologisk ålder

Barn behöver mycket fysisk aktivitet

1 timmes träning varje dag hela veckan
Det har gått så långt med vår livsstil i västvärlden att EU har utarbetat en strategi avseende fysisk aktivitet. I ”EU-Guidelines Physical Activity”, som bl a Prof Bengt Saltin har varit med och tagit fram, finns det 45 olika guidelines hur man ska uppnå en friskare befolkning inom EU.

Guideline 1 säger att alla barn och ungdomar skall ha rätt till 1 timmes fysisk aktivitet varje dag medan vuxna skall ha rätt till 30 minuters fysisk aktivitet varje dag.

Dessutom har WHO nyligen beräknat att i-ländernas sjukvårdsresurser redan år 2020 kommer till 70% att gå till behandling av livsstilsrelaterade sjukdomar. Idag ligger dom på ca 50%.

Som ung har man stora förutsättningar att bygga upp kroppen och att ägna sig åt konditionsträning. Barn rör sig framåt genom ett naturligt löpsteg. Barn rör sig också i intervallform. Det är därför barn har en stor förmåga att adaptera intensiv konditionsträning då man vilar mellan intervallerna. Kroppens förmåga att återhämta sig snabbt mellan träningspassen är betydligt bättre för den som är ung än den som är gammal.

Figuren till höger visar en 12-åring flicka med en kondition som är högre den önskvärda vilket innebär att detta barn har en mycket bra potential att nå en konditionsnivå som ung vuxen som är tillräcklig ur hälsosynpunkt.

Önskvärd utveckling av konditionen för barn